پیگیری وضعیت رزرو

با وارد نمودن اطلاعات کد ملی و تاریخ رزرو می توانید از وضعیت رزرو خود مطلع گردیده و چنانچه عملیات پرداخت وجه ناموفق بوده نسبت به پزداخت مجدد اقدام نمایید.

پس از تکمیل فرم رزرو ،سوئیت رزرو شده فقط به شخص رزرو کننده تحویل خواهد شد لذا در پر کردن اطلاعات شخصی رزرو کننده دقت نمایید.
اطلاعات انتخاب شده در مراحل قبل جهت بررسی و تایید نهایی در ذیل نمایش داده شده است. پس از پرداخت و تکمیل رزرو امکان تغییر و جابجایی به هیچ عنوان نمی باشد.
پس از بررسی دقیق برای تایید رزرو و رفتن به مرحله پرداخت بر روی " تایید و پرداخت " کلیک نمایید.

کد ملی :
تاریخ :     .
ریال                                                                                 
ریال                                                                                 
   

  

بازگشت       انصراف